Σύστημα Καταμέτρησης & Πληροφόρησης

Σύστημα Καταμέτρησης & Πληροφόρησης

Το σύστημα καταμέτρησης και πληροφόρησης είναι υπεύθυνο για την καταμέτρηση της τρέχουσας χωρητικότητας ενός χώρου στάθμευσης.

  • Έχει την δυνατότητα της συνολικής καταμέτρησης του χώρου  καθώς  επίσης  και  ανά επίπεδο, ζώνη κ.τ.λ
  • Δύναται να  εγκατασταθεί  ως μέρος του IPS Central Point ή  αυτόνομα  ως ανεξάρτητο σύστημα.
  • Έχει  την δυνατότητα της διασύνδεσης με εξωτερικές πινακίδες , φανάρια ελέγχου κυκλοφορίας  και άλλου είδους ηλεκτρονικές σημάνσεις. 
  • Ειδικό λογισμικό ενημερώνει τον διαχείριση και το κοινό για την τρέχουσα  χωρητικότητα και κατάσταση του χώρου.