Ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης - ελέγχου πρόσβασης κτιρίων

 

Για τον έλεγχο πρόσβασης  η εταιρία μας προσφέρει λύσεις για πεζούς ή και οχήματα με καρταναγνώστες  τύπου Barcode ή Rfid  αναλόγως των αναγκών της κάθε εφαρμογής.

Δύναται να εγκατασταθούν αυτόνομα ή σε συνεργασία με το υπόλοιπο σύστημα στάθμευσης.

Σε συνδυασμό με συστήματα κεντρικής διαχείρισης έχουν την δυνατότητα της καταγραφής εισερχομένων – εξερχομένων πεζών ή οχημάτων σε βάσεις δεδομένων,  για  περαιτέρω επεξεργασία.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το άνοιγμα ηλεκτρικής πόρτας, στόρια ή τουρνικε.

Μπορούν επίσης να συνδυαστούν με εξωτερικά συστήματα  όπως κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, συστήματα συναγερμού κ.α