Σύστημα οπτικής αναγνώρισης πινακίδας

Σύστημα οπτικής αναγνώρισης πινακίδας

 

Τα συστήματα οπτικής αναγνώρισης πινακίδας οχημάτων παρέχουν την δυνατότητα του ελέγχου πρόσβασης  ενός χώρου , μέσω αναγνώρισης και καταγραφής των πινακίδων των εισερχομένων οχημάτων.

Συνεργάζεται άριστα με το IPS Central Point καθώς επίσης  και τις περιφερειακές συσκευές του συστήματος όπως μονάδες εισόδου – εξόδου και πληρωμών.

Δύναται να εγκατασταθεί ως μέρος του συστήματος διαχείρισης στάθμευσης αλλά και να εγκατασταθεί αυτόνομα εξυπηρετώντας  μία ευρεία γκάμα εφαρμογών όπως διόδια αυτοκινήτων , έλεγχο πρόσβασης δημοσιών ή ιδιωτικών χώρων κ.α.

Είναι ευέλικτο έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης, καλύπτοντας ανάγκες από ένα έως και δέκα σημεία ελέγχου. 

Δύναται να ανταλλάσει δεδομένα  σε τοπικές , ή  σε βάσεις δεδομένων σε Cloud.

Αποτελείται , αναλόγως της καθε εγκατάστασης , απο Ψηφιακές Κάμερες , ειδικό λογισμικό , και Server σε περιβάλλον Windows Server edition.