Συστήματα στάθμευσης χωρίς χρέωση

Συστήματα στάθμευσης χωρίς χρέωση

 Τα  σύστηματα στάθμευσης αυτής της κατηγορίας  δύνανται να καλύψουν  τον έλεγχο πρόσβασης και αυτοματισμού ενός  χώρου στάθμευσης  χωρίς αντίτιμο πληρωμής.

Εφαρμογές τους μπορούν να γίνουν σε χώρους στάθμευσης καταστημάτων αναψυχής  ή εστίασης ,  super market , εμπορικών κέντρων και γενικότερα  σε χώρους όπου η πρόσβαση οχημάτων πρέπει να γίνεται μόνο από συγκεκριμένο κοινό.

 Οι  μονάδες ελέγχου εισόδων - εξόδων  δύνανται να εγκατασταθούν είτε αυτόνομα - stand alone είτε online , σε συνεργασία με συστήματα κεντρικής διαχείρισης βάσεις δεδομένων κτλ.

 Για τον έλεγχο πρόσβασης οχημάτων ή πεζών δύνανται να συνεργαστούν με ηλεκτρικούς βραχίονες, ηλεκτρικές πόρτες , στόρια καταστημάτων κτλ.

Ο εξοπλισμός αυτής της κατηγορίας περιέχει μονάδες για χρήση σε εξωτερικούς είτε εσωτερικούς χώρους.