Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης

IPS Central Point. Σύστημα κεντρικής διαχείρισης χώρων στάθμευσης.

Το IPS Central Point είναι ο κεντρικός πυρήνας λειτουργίας του συστήματος. Παρέχει online πληροφορίες στο διαχειριστή για την κατάσταση των περιφερειακών, την ταμειακή ρευστότητα και γενικότερα για όλα τα συμβάντα του συστήματος.

Προσφάτως επανασχεδιασμένο χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες λογισμικού βασισμένες σε περιβάλλον .NET και βάση δεδομένων MS SQL Server. Βασισμένο σε αρχιτεκτονική Client / Server υπόσχεται ευκολία στην εγκατάσταση και λειτουργία του, ακόμα και από απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας.

Αποτελείται από PC Server – δικτυακό εξοπλισμό καθώς επίσης και το παρακάτω λογισμικό.

Τερματικό διαχείρισης και πληροφόρησης.

 • Δύναται να εγκατασταθεί σε έναν ή παραπάνω Η/Υ του συστήματος.
 • Δυνατότητα να εγκατασταθεί, είτε σε τοπικό, είτε σε απομακρυσμένο (Wan ) δίκτυο ώστε να δέχεται μηνύματα σε σταθμό εργασίας εκτός του χώρου στάθμευσης.
 • Παρέχει στο διαχειριστή online δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση, την τρέχουσα χωρητικότητα, και όλα τα γεγονότα του συστήματος.
 • Είναι υπεύθυνο για την καταγραφή όλων των συμβάντων ή μηνυμάτων σφάλματος στην κεντρική βάση δεδομένων.

Διαχείριση μονίμων πελατών

 • Καταγραφή και παρακολούθηση πελατολογίου μακροχρόνιας μίσθωσης.
 • Διαχείριση χρονικών περιόδων στάθμευσης για κάθε πελάτη και όχημά του.
 • Δυνατότητα μαζικής ή μεμονωμένης καταχώρησης περιόδων στάθμευσης.
 • Έκδοση καρτών διαρκείας ανά πελάτη και όχημα.

Διαχείριση τιμολογιακής πολιτικής.

 • Δυνατότητα ορισμού χρονικών περιόδων στάθμευσης.
 • Δυνατότητα ορισμού διαφορετικών χρονικών ζωνών ανά ημέρα με διαφορετική τιμολογιακή πολιτική σε κάθε ζώνη. ( π.χ πρωινός – απογευματινός τιμοκατάλογος κτλ.)
 • Ορισμός πολλαπλών τιμοκαταλόγων για κάθε ημέρα ή περίοδο της εβδομάδος.

Βοηθητικές εφαρμογές.

 • Διαχείριση αρχείων και διαγραφή παλαιότερων δεδομένων.
 • Αναζήτηση προγενέστερων εγγραφών από την κεντρική βάση (πληρωμές – σύμβαντα κτλ.)
 • Εκτύπωση Βιβλίου εισερχομένων – εξερχομένων.
 • Λογιστικές εκτυπώσεις.